Δίκτυο Μελλοντικών Οικο-γεωργών

Δημιουργία ενός Δικτύου νέων Οικο-γεωργών σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα και τη Ρουμανία το οποίο θα συνδέει μαθητές σχολείων με κατηγορίες ενδιαφερομένων όπως: γονείς, καθηγητές, αγρότες, επιχειρηματίες, Πανεπιστήμια και τοπικές κοινότητες που σχετίζονται με τη βιώσιμη αγροτική επιχειρηματικότητα.
Οι βασικοί στόχοι είναι:
• Η δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας σχολείων, Πανεπιστημίων και διαμορφωτών πολιτικής.
• Η επίδειξη καλών και κακών πρακτικών στη διαχείριση των εδαφικών πόρων, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τις περιφερειακές πολιτικές και πρωτοβουλίες.
• Η προώθηση αγροτικών μονάδων με υψηλό επίπεδο υγιεινής, η αναβίωση παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών, η διατήρηση των τοπικών πολιτισμικών αξιών και η ενσωμάτωση όλων αυτών των τεχνικών και αξιών στις τρέχουσες γεωργικές δραστηριότητες.
• Η προώθηση της αμοιβαιότητας και της συνεργασίας κατά τη λειτουργία των αγροτικών επιχειρήσεων.
• Η διατήρηση και αξιοποίηση της αγροτικής γης από τους νέους ανθρώπους.