Επιχειρησιακά Σχέδια Μαθητών

Οι μαθητές γυμνασίου των γυμνασίων της Ελλάδας (Γερακίου Πελοποννήσου) και Ρουμανίας (Murfatlar), συμμετέχουν σε παρουσιάσεις των δικών τους Επιχειρησιακών Σχεδίων (Business Plans) με αντικείμενο: «My start up Farm». Έχουν δημιουργηθεί από τρία Business Plans από ομάδες μαθητών στην Ελλάδα και Ρουμανία.
«Τα Επιχειρησιακά Σχέδια των μαθητών υπάρχουν ΕΔΩ».