Συνεργάτες

Στη θέση αυτή περιλαμβάνονται ορισμένοι «Συνεργάτες» οι οποίοι προέκυψαν από μία διαδικασία κοινοποίησης των προθέσεών μας να επεκτείνουμε το Δίκτυο ενδιαφερομένων για το Πρόγραμμα.

Ακολουθεί κατάλογος όσων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση με την υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας ή MOC (Memorandum of Cooperation) με βάση το οποίο, θα αποτελέσουν μέρος του Δικτύου επαφών και ανταλλαγής εμπειριών με τους μαθητές των σχολείων αλλά και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα.

Ο κατάλογος αυτός είναι ανοικτός και αναμένεται ότι θα εμπλουτισθεί με νέες συνεργασίες στο άμεσο μέλλον. Θα αποτελέσει τη μαγιά για την οργάνωση των «Εικονικών Εργαστηρίων”, την προβολή ορισμένων «Καλών Πρακτικών» και την οργάνωση δραστηριοτήτων και συναντήσεων.