Πνευματικά Προϊόντα

 • Intellectual Output 1 (IO1)
  IO1 – 01 Σεπτεμβρίου 2016 to 31 Αυγούστου 2018
  Πλατφόρμα e-learning και χώρος συνεργασίας.
  IO1 – Σκοπός
  Ο κύριος στόχος είναι η χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) για τη στήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και την εφαρμογή διαδραστικών εργαλείων για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας.
  IO1 – Βασικές Ενέργειες
  Η πλατφόρμα GEO-ERGON PAIDEIA θα αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ISL) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα φιλοξενήσει:

  Α) Τεχνολογικό περιβάλλον μάθησης (Ανοιχτά μαθήματα που παρέχονται από https://eclass.aegean.gr/ που περιλαμβάνουν: την οργάνωση, το περιεχόμενο, οπτικοακουστικά μέσα, τις εγκαταστάσεις, τη διάρκεια, χρονοδιάγραμμα, διδακτικό υλικό, αποτελέσματα εργαστηρίου). Μία πλατφόρμα πολυμέσων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση που προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία μάθησης, σχεδόν τόσο καλή όσο μια πραγματική εμπειρία στην τάξη. Μετά την ολοκλήρωση των διδακτικών δραστηριοτήτων του έργου, τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο κοινό (σε μορφή webinar)..
  Β) Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου, την πρόοδο και τις δραστηριότητες, ανοικτές για το κοινό. Όποιος ενδιαφέρεται θα είναι σε θέση να εγγραφεί, να συμπεριληφθεί στη λίστα και να λαμβάνει τα ενημερωτικά δελτία. Όλες οι ενημερώσεις σχετικά με τις συναντήσεις των εταίρων και των αποτελεσμάτων του Έργου, καθώς και πολυμεσικού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο, παρουσιάσεις) θα είναι στη διάθεση του κοινού.
  Γ) Ένα χώρο συνεργασίας που θα ενισχύσει την αλληλεπίδραση των τοπικών φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών με τους μαθητές του σχολείου. με την ανταλλαγή νέων ιδεών στις αγροτικές περιοχές, και τη δημιουργία νέων εργαλείων και διαδικασιών που θα είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσα από μια ελεύθερα διαθέσιμη πλατφόρμα ανοικτού κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται στους αγροτικό πληθυσμό, ώστε να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της γεωργίας. Θα γίνει, επίσης, η αρχή μιας νέας εποχής συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των γονέων, των εκπαιδευτικών, των τοπικών κοινοτήτων, των γεωργικών επιχειρήσεων και των αγροτών, οι οποίοι θα επωφεληθούν από την υιοθεσία των αρχών της βιωσιμότητας στις αγροτικές κοινότητες και θα εμπλουτίσουν με νέες δεξιότητες τη νέα γενιά των οικο-αγροτών.
  Δ) Τα εργαλεία για την αξιολόγηση του έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τους εταίρους, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους αξιολογητές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
  Ε) Ένα Δίκτυο / cluster για τους μαθητές- “eco-αγρότες” – με εικονικές κοινότητες των γονέων / των φορέων χάραξης πολιτικής, των αγροτικών επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερομένων, σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, προκειμένου να διατηρήσουν ένα βιώσιμο γεωργικό περιβάλλον στις περιοχές τους.

  Η υλοποίηση της πλατφόρμας GEO-ΕΡΓΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑ θα είναι στην ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε εταίρος θα επωφεληθεί από τις παροχές της.

 • Intellectual Output 2 (IO2)
  IO2 – 01 Νοεμβρίου 2016 to 30 Νοεμβρίου 2017
  Ανοιχτά μαθήματα για μαθητές σχολείων: “Start-up Farm” -Φάση I.
  IO2 – Σκοπός
  The πρόγραμμα διακρατικής κατάρτισης θα παρέχει state-of-the-art προ-πτυχιακή εκπαίδευση και θα πραγματοποιηθεί σε κοινή συνεργασία μεταξύ των «Experienced Institutions” και των “Startuppers”. Στόχος δεν είναι μόνο να εξοπλίσει τους μαθητές με γνώσεις για τον αγροτικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, αλλά και να αυξήσει την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν μέσω των Διεθνικών δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης και θα είναι συνεχώς διαθέσιμα στην πλατφόρμα GEO-ERGON PAIDEIA.
  IO2 – Βασικές Ενέργειες
  Οι Εκπαιδευτικοί στόχοι είναι οι εξής:

  – “Brand my land”: το τοπίο και o πολιτισμός στους δήμους. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αγροτικών περιοχών τους.

  – «People and Environment”: Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση.

  – “Eco -Farming”: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις αγροτικές δραστηριότητες, αναθεώρηση της σημασίας της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην παραγωγή και καλλιέργεια τροφίμωνκαι στα προϊόντα.

  – «Sustainable Rural Lands”: Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ένας υγιής και δυναμικός αγροτικός τομέας αποτελεί σημαντικό θεμέλιο της ανάπτυξης της υπαίθρου. Επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, υποδομές υγείας και εκπαίδευσης σε αγροτικές περιοχές είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και μπορούν να ενισχύσουν την εθνική ευημερία.

  – «Building Sustainable Agro Business”: Κατευθυντήριες γραμμές για την Ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροτικές επιχειρήσεις, που μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία σχεδιασμού των επιχειρήσεων για να βοηθήσει τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με την εναλλακτική καλλιέργεια και να μετατρέψει την προσωπική αγροτική πρωτοβουλία και έμπνευση σε κερδοφόρα επιχείρηση.

  – “Go Digital”: Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων .Το «Ίντερνετ των πραγμάτων» είναι η πιο σημαντική τάση της εποχής μας. Σημαίνει: Το διαδίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για την «κίνηση» φυσικών αγαθών και αντικειμένων. Δημιουργήστε τη δική σας online επιχείρηση με ένα κατάστημα woocommerce σε λιγότερο από 2 ώρες. Οι τοπικοί παραγωγοί μπορούν να επωφεληθούν από online πωλήσεις. Οι παραγωγοί, εισαγωγείς και εξαγωγείς δημιουργούν την ταυτότητα του προϊόντος.

  -” Tourism in Rural Areas”: Η έννοια του αγροτουρισμού δεν περιλαμβάνει μόνο τον αγροτικό τουρισμό ή αγροτουρισμό, αλλά και δραστηριότητες σχετικά με τα ταξίδια στη φύση, σε αγροτικές περιοχές, καθώς και σε τουριστικές κατοικίες, στις οποίες οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, εκτός από το κατάλυμα, κοινωνικές εκδηλώσεις, γιορτές, υπαίθρια αναψυχή, την παραγωγή και την πώληση των προϊόντων που κατασκευάζονται, τα γεωργικά προϊόντα, κ.λπ. .

 • Intellectual Output 3 (IO3)
  IO3 – 01 Σεπτεμβρίου 2016 to 30 Ιουνίου 2017
  Ηλεκτρονικός Οδηγός ανοιχτών μαθημάτων “GEO-ERGON PAIDEIA”.
  IO3 – Σκοπός
  Ανάπτυξη εγχειριδίου εκπαίδευσης σε τρεις γλώσσες, για να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να δώσουν μορφή στο πρόγραμμα σπουδών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη δομή των μαθημάτων του Έργου.
  IO3 – Βασικές Ενέργειες
  Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις θεματικές περιοχές και θα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του υλικού, το οποίο θα μεταφραστεί στη ρουμανική γλώσσα από το σχολείο της Ρουμανίας. Στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει κατανόηση της ανάπτυξης ή και προσαρμογής νέων ή υπαρχόντων πρωτοκόλλων εκπαίδευσης, σε όλους όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές σχολείων, όπως και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται.

  Το εγχειρίδιο υπό τον τίτλο «Course Description Model», αναζητήστε το ΕΔΩ.

 • Intellectual Output 4 (IO4)
  IO4 – 01 Μαΐου 2017 to 30 Απριλίου 2018
  Ανοιχτά μαθήματα για μαθητές σχολείων: “Start-up Farm” -Φάση IΙ.
  IO4 – Σκοπός
  Εμπειρική εκπαίδευση για μαθητές σχολείων στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Το διεθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρέχει state-of-the-art προ-πτυχιακή εκπαίδευση, με τη συνεργασία όλων των Εταίρων. Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν μέσω των Διεθνικών δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης και θα είναι συνεχώς διαθέσιμα στην πλατφόρμα GEO-ERGON PAIDEIA.

  IO4 – Βασικές Ενέργειες
  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ινστιτούτο IZES και το KEAN, με την υποστήριξη των δασκάλων των 2 σχολείων-εταίρων του Έργου θα αναπτύξουν μαθήματα που θα αφορούν στους παρακάτω άξονες:

  1. “Learn by doing”: είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα για να χρησιμοποιηθούν οι δεξιότητες του μαθητή και να εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργασία με τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα με τις νεοφυείς.
  2. Leave your “home sofa”: Οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, δεδομένου ότι έχουν ελάχιστη ή καμία υποστήριξη από την κυβέρνηση και τις οικογένειές τους. Οι μαθητές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αλλαγές και να εκπαιδευτούν στην εκτίμηση κινδύνου που μπορεί να επιφέρουν οι αποφάσεις τους στην επαγγελματική τους ζωή, καθώς και να είναι ενήμεροι για την εκκίνηση της δικής τους αγροτικής επιχείρησης, ως μία πιθανή επαγγελματική πορεία.
  3. Work cooperatively: Η καινοτομία που παράγεται από την ομαδική εργασία. Οι μαθητές του σχολείου πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας και των πολυπολιτισμικών ομάδων.
  4. Start up your Farm: Για να κάνετε τη δική σας αγροτική επιχείρηση, να δημιουργήσετε προϊόντα που είναι υγιεινά – οικολογικά και ασφαλή για τους καταναλωτές: ανάπτυξη του πνεύματος ανεξαρτησίας των μαθητών, που μοιράζονται νέες ιδέες με άλλους αγρότες, να τους δείξουμε τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα.
  5. Think as a Leader: Η στρατηγική σκέψη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη χάραξη πολιτικής για τις αγροτικές επιχειρήσεις και ως εργαλείο επιχειρηματικών αποφάσεων.
  6. Learn from Stakeholders: Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές θα αλληλεπιδράσουν με τοπικούς φορείς: αγρότες, γεωργικές επιχειρήσεις, μέσω πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων και της βιωματικής εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Γερμανία.

 • Intellectual Output 5 (IO5)
  IO5 – 01 Σεπτεμβρίου 2016 to 31 Αυγούστου 2018
  Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση των αλληλεπιδράσεων του Δικτύου.
  IO5 – Σκοπός
  Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αλληλεπιδράσεων του δικτύου θα παραχθεί μέσα από τις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις του Έργου, οι οποίες περιλαμβάνουν εργαστήρια με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εταίρων και των τοπικών φορέων.
  IO5 – Βασικές Ενέργειες

  Επτά εργαστήρια ενδιαφερόμενων μερών θα οργανωθούν: 3 στο Δήμο Ευρώτα, 3 στο Δήμο Murfatlar και 1 στο Saarbruecken, ενώ κάποια από αυτά θα λειτουργούν παράλληλα με άλλες δράσεις του Έργου. Η τελική εκδήλωση διάδοσης θα λάβει χώρα στην Αθήνα και θα ενσωματώσει όλα τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

  Στο πρώτο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την εναρκτήρια συνάντηση, οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους τοπικούς φορείς και να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία του δικτύου, το οποίο θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου. Θα εκτιμηθούν οι ανάγκες της τοπικής οικονομίας, καθώς και η δομή της κοινότητας και η ανεργία. Η υφιστάμενη κατάσταση θα περιγραφεί λεπτομερώς, προκειμένου να εκτιμηθεί η τρέχουσα κατάσταση και οι δυνατότητες για κάθε περιοχή.

  Η δημιουργία ενός ενεργού δικτύου με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα εξασφαλίσει τη μελλοντική επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών. Ακόμα το δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης των δράσεων του Έργου.

 • Intellectual Output 6 (IO6)
  IO6 – 01 Σεπτεμβρίου 2016 to 31 Αυγούστου 2018
  Δίκτυο Μελλοντικών Οικο-γεωργών.
  IO6 – Σκοπός
  Ένα δίκτυο για τους νέους οικο-γεωργούς σε εθνικό επίπεδο, σε Ελλάδα και Ρουμανία θα ξεκινήσει, προκειμένου να συνδέσει τους μαθητές στον τομέα της οικολογικής γεωργίας σε εθνικό επίπεδο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως: οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και τοπικές κοινότητες που σχετίζονται με τις αειφορικές αγροτικές επιχειρήσεις. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • Η δημιουργία εικονικών εργαστηρίων για τη συνεργασία των σχολείων με τα πανεπιστήμια και άλλους περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής.
  • Για να δείξει τις καλές και κακές πρακτικές στην διαχείριση της αγροτικής γης, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, των περιφερειακών πολιτικών και πρωτοβουλιών.
  • Η προώθηση του μοντέλου Eco-Health Farms, για την αναζωογόνηση των παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας και τη διατήρηση των τοπικών πολιτιστικών αξιών με την ενσωμάτωση αυτών των τεχνικών και των αξιών σε τρέχουσες γεωργικές πρακτικές.
  • Η προώθηση της αμοιβαίας ευθύνης και της συνέργειας με στη γεωργία και τις επιχειρήσεις.
  • Η συνέχεια της κατάρτισης και εκπαίδευσης με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας (ΙΟ1) για όλους τους μαθητές.
  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο για τη διατήρηση των αγροτικών οικογενειακών εδαφών από τους νέους της υπαίθρου.
  • Η εκκίνηση μιας αλληλεπίδρασης και ενός ανοικτού διαλόγου στον οποίο οι μαθητές θα ενεργούν ως σύμβουλοι στον αγροτικό τομέα , προωθώντας έτσι τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.
  IO6 – Βασικές Ενέργειες
  • ΙΟ1 – Εικονικές κοινότητες τοπικών φορέων και ενδιαφερομένων.
  • Η αλληλεπίδραση με τους τοπικούς φορείς μέσω των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων και των διεθνικών δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης και μέσω της μελέτης αξιολόγησης.
  • Η αλληλεπίδραση με τα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης E7.
  • Το εγχειρίδιο κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων προς τους δασκάλους και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

 • Intellectual Output 7 (IO7)
  IO7 – 01 Ιουνίου 2017 to 31 Ιουλίου 2018
  Ηλεκτρονικός Οδηγός για Δασκάλους και Φορείς χάραξης πολιτικής: Επιχειρηματικότητα για νέους οικο-γεωργούς.
  IO7 – Σκοπός
  Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μαθημάτων υπάρχει μια σειρά από θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν από τους Εταίρους, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων μέσω ανοικτού διαλόγου.
  IO7 – Βασικές Ενέργειες
  Ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν:

  • Θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα ή μάθημα επιλογής σχετικά με την αγροτική επιχειρηματικότητα για τους μαθητές των αγροτικών περιοχών;
  • Ποιες είναι οι ανάγκες σε δεξιότητες σε διαφορετικές εθνικότητες, για ανάπτυξη περιφερειακών αγροτικών επιχειρήσεων ανάλογα το υπόβαθρο και τις επαγγελματικές διαθέσεις των μαθητών;
  • Πώς θα πρέπει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές των σχολείων να σέβεται τις τοπικές διαφορές στη συμπεριφορά των κοινωνιών απέναντι στις πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαφορές στην Ευρώπη;
  • Θα πρέπει τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν ένα σύστημα πιστοποίησης (ECTS, κλπ) για τους μαθητές σχολείων;
  • Ποιες είναι οι ανάγκες σε δεξιότητες ενός δασκάλου, ώστε να διδάξει μαθήματα επιχειρηματικότητας σε μαθητές σχολείων στις αγροτικές περιοχές;
  • Ποιες είναι οι πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και ποιες στρατηγικές πρέπει να υιοθετηθούν από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στις αγροτικές περιοχές;
  • Μέτρηση της Επιτυχίας και της Βιωσιμότητας της Κοινότητας: Μπορεί να επιτευχθεί;
  • Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες των νέων κατοίκων μιας περιοχής, ώστε να μη μεταναστεύσουν;

  Οι προτάσεις πολιτικής θα έρθουν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων (μέσω του ανοιχτού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη), των διδαγμάτων που αντλήθηκαν, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μαθημάτων από καθηγητές και μαθητές του σχολείου και θα συμπεριληφθούν στην προετοιμασία του ηλεκτρονικού οδηγού.

  Tο εγχειρίδιο υπό τον τίτλο «Roadmap for e-Guide for Teachers and Policy Makers: Entrepreneurship for young Eco Farmers – “Geo-Ergon Paideia”, αναζητήστε το ΕΔΩ.